Kezdőlap >> Önkormányzat >> Fejlesztések-Pályázatok >>  Belterületi vizelvezetés

Belterületi vizelvezetés

Közel 350 millió forintból valósul meg Mátraderecske község területén a belterületi csapadékvÍz elvezető rendszer fejlesztésénék I. üteme

Mátraderecske Községi Önkormányzat 2017. augusztusában nyújtotta be pályázatát a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra. A „Mátraderecske község belterületi vízrendezés I. ütem” című TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00005 azonosító számú projekt 349 811 445,- Ft támogatásban részesült, a hozzá kapcsolódó támogatási szerződés 2018. február 06-án lépett hatályba.

 

 

Mátraderecske település földrajzi helyzete, valamint a település alapjául szolgáló geológiai és geomorfológiai adottságok alapvetően meghatározzák, hogy a Mátrából érkező vizek itt nagy erővel és nagy mennyiségben érik el a később Tarnába torkolló patakokat és kisebb vízfolyásokat. A település hegyvidéki területeiről koncentráltan lezúduló, gyakran nagy mennyiségű hordalékot szállító vizek szabályozott felfogása és továbbvezetése a település biztonsága érdekében kiemelten fontos feladat. A projekt keretében megvalósuló, a település nagy részét érintő belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése azon cél elérését szolgálja, miszerint a települési csatornahálózatot alkalmassá kell tenni arra, hogy a megnövekedett csapadékvíz mennyiséget károkozás nélkül el tudja vezeti a település belterületéről, megóvva ezzel annak értékeit és az emberi életet.

A projekt keretében mintegy 9 460 méter hosszban kerül megújításra a belterületi árokrendszer. A tervezési és közbeszerzési feladatokat követően várhatóan 2018. szeptemberében kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok, melyek tervezett befejezése 2019. augusztus 31.

 

 

 

A projekt kódja: TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00005

A projekt címe: Mátraderecske község belterületi vízrendezés I. ütem

A támogatás összege: 349 811 445,- Ft

Megkezdődtek a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezési munkálatai

 

Mátraderecske Községi Önkormányzat TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00005 azonosítószámú „Mátraderecske község belterületi vízrendezés I. ütem” című projektje a 2017.12.20-án kelt támogatói döntéssel 349 811 445,- Ft támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2018.02.06-án lépett hatályba. A támogatási szerződéskötést követően elkészültek a kiviteli tervek, majd lezajlott a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bontása alapján a legalacsonyabb összegű árajánlatot közös ajánlattevőként a PEKU AGRO Kft és a MÁTRAKÖZMŰ Kft. adta. A projektben az építéshez kapcsolódó költségekre rendelkezésre álló összeg nem fedezte ugyanakkor a legkedvezőbb ajánlat összegét, ezért 2018. augusztusában Mátraderecske Községi Önkormányzat többlettámogatási igényt nyújtott be a Magyar Államkincstár felé a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet adta lehetőség alapján.

Mátraderecske Községi Önkormányzat kérelmét a Magyar Kormány 2019. áprilisában fogadta el és 1198/2019. (IV. 12.) Korm. határozatával döntött a projekt támogatásának növeléséről, így a beruházásra rendelkezésre álló forrás összesen 396 700 406,- Ft-ra emelkedett.

Ezt követően, 2019. április 25-én nyílt lehetőség a közösen ajánlatot adó PEKU AGRO Kft-vel és a MÁTRAKÖZMŰ Kft.-vel a Kivitelezési Szerződés megkötésére és a munkaterület átadására.

A kivitelező cégek vezetői jelenlétében 2019. június 20-án lakossági egyezető fórum került megrendezésre annak érdekében, hogy az érdeklődők tájékoztatást kapjanak a projekt aktuális állásáról, a tervezett munkafolyamatokról, az árkok rendszeres tisztításának és tisztán tartásának fontosságáról.

__________________________________________________________________________________

Belterületi vizelvezetés 25%-os készültségi szint elérése

Közel 400 millió forintból valósul meg Mátraderecske község területén a belterületi csapadékvÍz elvezető rendszer fejlesztésénék I. üteme

Az elkezdődött kivitelezési munkákat - a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesei - a PEKU AGRO Kft. és a MÁTRAKÖZMŰ Kft. végzik. A vállalkozók a település több pontján párhuzamosan kezdték meg a munkálatokat, 2020. február 21-ére mintegy 2 365 m kiépített belterületi csapadékvíz elvezető árok készült el. Ezzel elérték a kivitelezési munkálatok 25%-os készültségi szintjét.

 

Belterületi vízlevezetés 50%-os készültségi szint elérése

 Közel 400 millió forintból valósul meg Mátraderecske község területén a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésénék I. üteme

 Az elkezdődött kivitelezési munkákat - a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesei - a PEKU AGRO Kft. és a MÁTRAKÖZMŰ Kft. végzik. A vállalkozók a település több pontján párhuzamosan kezdték meg a munkálatokat, 2020. március 16.-ára mintegy 4 730 m kiépített belterületi csapadékvíz elvezető árok készült el. Ezzel elérték a kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi szintjét.

 -----------------------------------------------------------------------------

 Belterületi vízelvezetés 75%-os készültségi szint elérése

 Közel 400 millió forintból valósul meg Mátraderecske község területén a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésénék I. üteme

 Az elkezdődött kivitelezési munkákat - a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesei - a PEKU AGRO Kft. és a MÁTRAKÖZMŰ Kft. végzik. A vállalkozók a település több pontján párhuzamosan kezdték meg a munkálatokat, 2020. április 01-ére mintegy 7 095 m kiépített belterületi csapadékvíz elvezető árok készült el. Ezzel elérték a kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi szintjét.

 -----------------------------------------------------------------------------

 Belterületi vízelvezetés 100%-os készültségi szint elérése

 Közel 400 millió forintból valósul meg Mátraderecske község területén a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésénék I. üteme

 Az elkezdődött kivitelezési munkákat - a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesei - a PEKU AGRO Kft. és a MÁTRAKÖZMŰ Kft. végzik. A vállalkozók a település több pontján párhuzamosan kezdték meg a munkálatokat, 2020. április 25.-ére mintegy 9 460 m kiépített belterületi csapadékvíz elvezető árok készült el. Ezzel elérték a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintjét. A megépült csapadékvíz elvezető rendszer átadás – átvételi eljárása során feltárt hiányosságokat a kivitelezők 2020. május 25.-ére maradéktalanul kijavították.

Megosztás közösségi oldalakon
MAGYAR FALU PROGRAM
Facebook oldalunk
Belépés/Regisztráció
Facebook connect Belépés Facebookkal

Regisztráció helyett egyszerű belépés!
A lenti gombra kattintva beléphetsz a Facebook profilod segítségével weboldalunkra.

Tovább a profil oldalamra

Facebook kilépés!
A lenti gombra kattintva kilépsz a Facebook profilodból.

Kiadványaink
Programok
YouTube csatorna